Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

20. 9.–1. 12. 2024, Galerie v podloubí

 

Projekt přiblíží zajímavou historii chovu koní plemene moravský teplokrevník, plemene úzce spjatého s naším regionem. Jeho původ je nutno hledat na počátku 19. století na území Rakouského císařství. Po vzniku Československa začal samostatný rozvoj na našem území, postupně se koně začali uplatňovat kromě armády i v zemědělství a sportu. Výstava mapuje tento vývoj. Moravský teplokrevník je kůň výborného charakteru, přiměřeného temperamentu, velmi ochotný k práci, s využitím pod sedlem i v zápřeži, s pevným zdravím, snadno krmitelný. Chováni jsou koně především hnědáci, dále ryzáci, bělouši a vraníci. Návštěvníci se seznámí se způsoby sedlání i zapřahání a uvidí také typický kočár. Audiovizuální část pak návštěvníky provede osudy těchto jedinečných koní i jejich majitelů.