Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Hradisko u Kroměříže. Pevnost z doby bronzové

11. 10. 2024–16. 3. 2025, Malá galerie

 

Návštěvníkům představíme Hradisko (místní část Kroměříže), jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Seznámí se se všemi etapami jejího pravěkého osídlení. V době bronzové zde vzniká nížinné opevněné sídliště, které se stává politickým, náboženským a obchodním centrem střední Moravy. Dokládají to tři bronzové poklady. Poslední z nich je jedním z nejbohatších moravských hromadných nálezů. Obsahuje přes 850 předmětů o celkové váze 40 kg (!). Veřejnost poprvé uvidí všechny tři depoty pohromadě.