Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

13. 12. 2024–2. 3. 2025, Galerie v podloubí

 

Sochař Ondřej Oliva (* 1982) se snaží vytvářet vizuálně zajímavé objekty, jež jsou svým tvarem čitelné i pro běžného diváka. Proto také hlavní část témat jeho tvorby vychází z věcí běžného života kolem nás. Každý si je tak může vsadit do vlastních zkušeností a měřítek. Ondřeje ovlivnil otec, akademický sochař Otmar Oliva, i když jsou jeho sochy programově jiné, používá odlišné výrazové prostředky a materiály. Podstatný vliv na něj měl také vedoucí ateliéru Sochařství I. na AVU v Praze Jaroslav Róna, a to především pohledem na svět a neuvěřitelnou pracovitostí. Už jeho diplomovou práci zakoupila do svých sbírek Národní galerie v Praze, v roce 2015 vystavoval ve slavném římském Muzeu Maxxi. V současné době autor realizuje pro Kroměříž památník biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.