Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Mecenášství v Kroměříži v průběhu času

úterý 21. května 2024, 16 hodin

 

Švabinského kruh přátel výtvarného umění, Muzeum Kroměřížska a Galerie Pekelné sáně Kroměříž pořádají přednášku historika umění Mgr. Aleše Vrtala na téma Mecenášství v Kroměříži v průběhu času s komentovanou prohlídkou aktuálního výstavního bloku Galerie Pekelné sáně.

 

Sraz účastníků u vchodu do Galerie Pekelné sáně, Malý val 1552, Kroměříž 1

 

Maximální počet 30 osob. Členové ŠKPVU mají vstup zdarma.

 

Přednáška bude zaměřena na mecenát v oblasti výtvarného umění v Kroměříži od historických dob až po současnost. Budou zmíněny některé historické i současné osobnosti z Kroměříže věnující se sběratelství a podpoře výtvarného umění. Součástí přednášky bude komentovaná prohlídka aktuálního výstavního bloku Galerie Pekelné sáně, která na historickou podporu a prezentaci výtvarného umění veřejnosti navazuje.