Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Dožínky Zlínského kraje 2024

Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje se na konci srpna sjedou do Kroměříže, kde se uskuteční krajské dožínky. Slavnost symbolicky zakončující žně pořádá Okresní agrární komora Kroměříž a město Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži za finanční podpory Zlínského kraje.

 

PROGRAM:

 

Pátek 23. 8. 2024

 

Muzeum Kroměřížska

15:30–17:00 Od klásku ke kvásku – interaktivní program pro rodiny s dětmi 

Naučně-zábavný program, kde se dozvíte, jakou hodnotu a význam měl pro naše předky chleba a co vše předcházelo jeho upečení. Nebudou chybět ukázky důležitých obilnin, zemědělských předmětů i mletí na žernovu. 

 

Velké náměstí

18:00–19:00 Detský folklórny súbor Borinka – vystoupení folkórního souboru z partnerského města Nitry 

19:30–20:30 Nedělní Martini – koncert bluegrassové kapely

 

Sobota 24. 8. 2024

 

Velké náměstí

13:30 Dožínkový průvod – za doprovodu dechové hudby Zdounečanka  Průvod vychází z Komenského náměstí a Vodní ulicí bude pokračovat na Velké náměstí.

14:15 Slavnostní zahájení – předání dožínkového věnce hospodáři

15:00 Děkovná mše svatá za úrodu – chrám sv. Mořice  

15:00 Gazdo náš… – pořad folklórních souborů 

18:30 Hanačka – koncert dechové hudby z Břestu 

21:00 Nedivoč – koncert ostravské hudební skupiny

 

10:00–19:00 Dožínkový jarmark

10:00–19:00 Krása modrotisku – ukázka lidového řemesla  Interaktivní dílna, která představí výrobu a užití modrotisku – ukázka výrobků z modrotisku, workshop, kde si může každý vytvořit svůj vlastní vzor této techniky, která je zapsaná do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 

10:00–18:00 Výstava zemědělské techniky

10:00–19:00 Historický kolotoč s flašinetářem

10:00–17:00 "Žně pro dřeň" – zápis zájemců do Registru dárců kostní dřeně

 

Muzeum Kroměřížska

Po celou sobotu zvýhodněné vstupné 50/30/115 Kč (neplatí pro výstavu Zábaviště pro sviště)

 

Pořádá Okresní agrární komora Kroměříž, město Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži, pod záštitou hejtmana Ing. Radima Holiše a starosty města Kroměříže Mgr. Tomáše Opatrného, za finanční podpory Zlínského kraje

 

V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena.