Název loga

Komentovaná prohlídka expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

čtvrtek 8. září 2022, 16.30 hodin

 

Komentovaná prohlídka expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 s kurátorkou Markétou Mercovou s podtitulem Kroměřížské spolky známé i neznámé.

 

Vstupné: 70 Kč