Název loga

1. 10. 2021 - 31. 12. 2022

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

7. 10. 2021

Město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.–21. století)

16. 10. 2021

Komentovaná prohlídka archeologické lokality Hradisko u Kroměříže

22. 10. 2021 - 27. 1. 2022

Název výstavy je poctou zdejší krajině prosluněných lužních lesů – je to krajina Švabinského mládí, na niž vzpomínal celý život. Kroměřížský malíř a hudebník Václav Vaculovič (* 1957 Olomouc) se představí především pracemi na papíře. Drobné temperové kvaše se významově pohybují na hranici symbolu, oscilují mezi kresbou – malbou, jsou mnohovrstevné až nejednoznačné. V komorním výběru se návštěvníci seznámí s temperovými studiemi, které si autor dělá kontinuálně po dobu více jak čtyř desetiletí. Jejich význam se odvíjí od velkých formátů, k nimž procesuálně míří. Pro Václava Vaculoviče znamenají možnost udržet si rovnováhu tvorby, dostat ve zhuštěné formě na malou plochu vše, o čem léta přemýšlí. Celou obrazovou plochu se záměrem ladí do jednoho převažujícího odstínu, čímž dosahuje naléhavějšího účinku – téměř lehce nahozené imprese, takový šepot malby v pianissimu až po polohy, jež nebyla původně určena k vystavování. 

6. 12. 2021 - 21. 12. 2021

Muzejní koledování – vánoční edukační program

13. 12. 2021 - 21. 12. 2021

Adventní čas v Rymicích – vánoční edukační program

28. 1. 2022 - 15. 5. 2022

Výstava Náhrdelník času s edukačním programem

4. 4. 2022 - 13. 4. 2022

Velikonoční čas v Rymicích – edukační program

1. 6. 2022 - 30. 9. 2022

Voňavá kouzla v Rymicích – edukační program