Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Prohlášení o přístupnosti webu

Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.muzeum-km.cz.

 

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17. 6. 2021 na základě vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje:

 

Kontakt na správce obsahu:

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Velké náměstí 38/21

767 01 Kroměříž

 

Eva Dřímalová, DiS.: 734 396 186, drimalova@muzeum-km.cz

 

Kontakt na technického provozovatele:

RAAB Computer, s. r. o.

Čs. brigády 421

768 61 Bystřice pod Hostýnem

 

Ing. Libor Polešovský: polesovsky@raab.cz

 

Postupy pro prosazování práva:

 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz