Název loga

Hradisko u Kroměříže – pevnost z doby bronzové

Projekt v rámci Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR je realizován Muzeem Kroměřížska ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, Univerzitou Palackého v Olomouci, Ústavem archeologické památkové péče Brno a Archeologickým centrem Olomouc. Cílem projektu je kompletní zpracování archeologického materiálu z výzkumu Dr. Václava Spurného z let 1949–1956 na lokalitě Hradisko v trati Pod hroby a Vinohrádky uloženého ve sbírkách Muzea Kroměřížska. Dalším z cílů projektu je konzervace a dokumentace zde objeveného unikátního pokladu bronzových předmětů o celkové hmotnosti 40 kg z roku 2012 a jeho následné předání do sbírek Muzea Kroměřížska. V rámci projektu byla také digitalizována část terénní dokumentace (texty, plány, fotografie) k výzkumu Dr. V. Spurného.

 

Projekt probíhá díky finanční podpoře Zlínského kraje a Akademie věd ČR a je plánovaný na tři roky. V první etapě projektu v roce 2020 přispěl Zlínský kraj celkovou částkou 478.000 Kč a Akademie věd ČR částkou 200.000 Kč. V roce 2021 byla získána dotace od Zlínského kraje ve výši 149.000 Kč a od Akademie věd ČR částka 200.000 Kč.