Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích

Projekt v rámci IROP, specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

 

Projekt řeší nevyhovující technický stav objektu konírny v areálu hospodářského dvora v Rymicích. Do objektu zatéká, chybí zde elektřina a zabezpečovací zařízení. Zatékáním dešťové vody došlo k degradaci dřevěných prvků krovu, výplní otvorů a poškození obvodového zdiva. Budova chátrá a prostory nesplňují podmínky dle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Rekonstrukcí objektu bude vytvořen vhodný prostor pro sbírkové předměty a také bude dokončena revitalizace celého hospodářského dvora. 

Realizací akce dojde k výraznému zlepšení technického stavu budovy. Vybudováním depozitáře pro velké zemědělské stroje a nářadí se vytvoří vhodné podmínky pro jejich uložení a uchování, rozšíří se etnografický depozitář vybudovaný v rámci revitalizace hospodářského dvora a zpřístupní se odborné veřejnosti a školám.

 

Na projekt „Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“ byla získána finanční podpora z fondů EU.  

 

Celkové náklady akce přesáhnou částku 16 mil. Kč, příspěvek EU činí téměř 14 mil. Kč.  

 

Reportáž TVS o objektu po rekonstrukci

 

 

logo_partners_eu(1).pnglogo_partners_mmr.png