Název loga

Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

Projekt v rámci IROP, specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

 

Výsledkem realizace projektu bude revitalizace hospodářského dvora, který byl v havarijním stavu. V rámci revitalizace probíhá statické zajištění objektů a jejich rekonstrukce včetně nových fasád, nové přípojky sítí, terénní a sadové úpravy a oplocení. Rovněž je řešena ochrana sbírkového fondu a veškerého majetku a vybavení.

 

V objektech hospodářského dvora bude umístěna nová expozice Od kvásku ke klásku a nový etnografický a archeologický depozitář.

 

Stavební práce a vybudování nové expozice budou probíhat v etapách po jednotlivých objektech. Realizace je plánována v období od 9/2019 do 6/2022.

 

Celkové náklady akce, včetně projektů a inženýrské činnosti, jsou 129 mil. Kč. Z dotace IROP bude hrazeno 85 % celkových uznatelných nákladů, ze státního rozpočtu 5 % a z dotace kraje 10 %.

 

logo_partners_eu(1).pnglogo_partners_mmr.png

 Fotogalerie