Publikace Muzea Kroměřížska

PRAVĚK A SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ KROMĚŘÍŽSKA
Publikace Mgr. Heleny Chybové
Jindřich Štreit (AB)NORMALIZACE
Publikace fotografií Jindřicha Štreita
OKOUZLENÝ MAX ŠVABINSKÝ
Publikace Jany Orlíkové vydaná u příležitosti znovuotevření Památníku Maxe Švabinského
JOSEF VÁCHAL A BOBEŠ SVOBODA PŘÁTELÉ OD ČERTOVA OCASU
Trochu jiný Váchal, Bobeš objevený.
MAX ŠVABINSKÝ MALÍŘSKÉ A KRESLÍŘSKÉ DÍLO 1879 - 1916
Soupis malířského a kreslířského díla Maxe Švabinského 1879 - 1916.
ŽIDÉ A MORAVA
Již od roku 1994 pořádá muzeum každoročně konference Židé a Morava. Tematicky jsou ohraničeny pouze regionem Moravy (a Slezska).Přednesené stati jsou vydávány ve sbornících.
Medaile, plakety a odznaky Jiřího Nováka
Souhrnný katalog medailerských prací významného kroměřížského výtvarníka Jiřího Nováka (1927 - 2010). Obsahuje fotografie a popisy dvaceti medailí a jedenácti odznaků, včetně dosud nepublikovaných výtvarných návrhů.