Název loga

Sbírka je převážně tvořena předměty místního původu (z oblasti Kroměřížska či někdejšího kroměřížského okresu) kromě souboru orientálií, které muzeu odkázal kroměřížský rodák Jan Rypka. Sbírka převážně dokumentuje období od poloviny 18. století po 20. století, cíleně byla shromažďována v souvislosti se vznikem Městského muzea v Kroměříži (1933). V počátcích šlo hlavně o předměty ze sbírky Jindřicha Slováka, dary města Kroměříže, soukromníků, legionářů. Po II. světové válce byla sbírka obohacena díky svozům ze zámků okresu, částečně k ní byly přičleněny předměty z diecézního muzea založeného arcibiskupským archivářem Antonínem Breitenbacherem. Od 50. let již následovala muzejní sbírkotvorná činnost v regionu. Ve sbírce jsou početněji zastoupeny chladné a palné zbraně, hodiny, cínové nádobí, střelecké terče, orientálie, pomocníci v domácnosti, předměty denní potřeby, památky z II. světové války a modely historických objektů.

 

Správce sbírky:

Mgr. Petr Pálka

palka@muzeum-km.cz

573 338 388

 Fotogalerie