Název loga

Mince ve sbírce pocházejí převážně ze zemí habsburského soustátí od středověku po současnost. Od 2. poloviny 19. století jde o platební prostředky i dalších, hlavně evropských zemí. Plakety a medaile mají původ moravský, rakousko-uherský a československý, signistické památky (odznaky) pocházejí hlavně z Moravy a z Kroměřížska. Nejpočetněji je zastoupena peněžní produkce habsburského soustátí 18.–19. století. Od 2. poloviny 19. století jsou četněji zastoupeny i další země Evropy a mimoevropské státy. Medaile a plakety pocházejí z 19.–20. století, signistické památky od poloviny 19. století. Základ sbírky vznikl z darů jednotlivců (Karel Kubes) a institucí (učitelský ústav, městská rada) v polovině 30. a ve 40. letech 20. století a souvisí se vznikem muzea v Kroměříži. Sbírka byla obohacena poválečnými svozy, od 70. let nákupy od kroměřížské pobočky České numismatické společnosti. Ve sbírce jsou převážně zastoupeny mince, papírová platidla, plakety, medaile, odznaky.

 

Správce sbírky:

Mgr. Petr Pálka

palka@muzeum-km.cz

605 289 527

 Fotogalerie