Název loga

Dokumentace regionu

Podsbírka Dokumentace regionu je systematicky vytvářena od 70. let 20. století z materiálů získaných při zakládání muzea ve 30. letech 20. století, dále pak z darů, odkazů z pozůstalostí a z průběžných záchranných sběrů. Základem podsbírky jsou samostatné celky vztahující se k důležitým oblastem kulturního, společenského a politického života města a regionu, jako je osobní pozůstalost po hudebním skladateli Emilu Axmanovi, fyziku a astronomovi Františku Nábělkovi, výtvarnících Antonínu Marku Machourkovi, J. V. Krausovi, Vladimíru Škrancovi nebo významném malíři a grafikovi Maxi Švabinském. Další část podsbírky vytvářejí materiály dokumentující činnost například Pěvecko-hudebního spolku Moravan, Tělovýchovné jednoty Sokol Kroměříž, Spolku ochotnického divadla, Klubu přátel výtvarného umění v Kroměříži a dalších. Uloženy jsou zde také literární a osobní pozůstalosti autorů převážně regionálního významu. Jde např. o pozůstalost po básnířce Marii Glabazňové, literárním vědci Ludvíku Páleníčkovi, vlastivědném pracovníku a autorovi nejucelenějších dějin Kroměříže Františku Václavu Peřinkovi nebo literárním historiku Bedřichu Slavíkovi. Mezi nejrozsáhlejší patří osobní fond spisovatele a bibliofila, učitele, vlastivědného a kulturně osvětového pracovníka Jindřicha Spáčila. Podsbírka také uchovává rozsáhlý fond plakátů a drobných tisků.

 

Správce sbírky: 

Mgr. Markéta Mercová, Dr.

mercova@muzeum-km.cz

+420 734 417 169

 Fotogalerie