Název loga

Botanická podsbírka zahrnuje převážně položky cévnatých rostlin, v malém množství vzorky semen a plodů. Nejvýznamnější částí sbírky je dendrologický herbář, který je tvořen dendrologickými knihami (tzv. xylotékami) v počtu 56 kusů, pravděpodobně z konce 18. století, údaje o původu nejsou známé.  Jeho součástí je i vzorkovník dřevin a tištěný kolorovaný herbář.  Významná část botanické sbírky je tvořena osmi svazky herbáře Jana Gaždy a sběry muzejních pracovníků z oblasti Moravy. 

 

Správce sbírky:

Ing. Martina Václaviková

vaclavikova@muzeum-km.cz

+420 733 622 603

 Fotogalerie