Název loga

Zoologickou podsbírku začal budovat v 70. letech 20. století Jan Coufalík, významná postava ochrany přírody na Kroměřížsku, ředitel i přírodovědec Muzea Kroměřížska. Základ sbírky je tvořen především dermoplastickými preparáty ptáků a savců, dominantně jsou zastoupeni ptáci vod a mokřadů. V malém počtu jsou zastoupena vejce vodních ptáků. V 80. letech byla sbírka rozšířena nákupem osteopreparátů (lebky a kosterní preparáty) od MVDr. Jiřího Nováka z Kroměříže. Z velkých preparátů je zajímavý preparát vlka obecného (Canis lupus) zastřeleného v obci Přílepy na Kroměřížsku v roce 1985.

 

Správce sbírky: 

Ing. Martina Václaviková

vaclavikova@muzeum-km.cz

+420 733 622 603

 Fotogalerie