Název loga

Základem sbírky jsou doklady hmotné kultury jihovýchodní Hané z období 19. a 20. století. Vzhledem k propojení s Muzeem v přírodě Rymice byla od 70. let 20. století sbírkotvorná činnost zaměřena především na pracovní, domácí a zemědělské nářadí, vybavení domácnosti. Tradiční rukodělná činnost je zastoupena zejména košíkářskými výrobky z Morkovic, kovářskými a sedlářskými nástroji i výrobky. Sbírku doplňují doklady lidového umění ‒ obrázky na skle, dřevěné plastiky, keramika, kraslice zdobené slámou. Fond textilu zastupují oděvní součástky z 19. století a 20. století, část sbírky se vztahuje k roku 1948, kdy se v Kroměříži konala významná výstava, během které došlo k velké vlně obnovy kroje. Textilie a výšivky dokládají prvotní zájem vlastivědných pracovníků o ornament. Sbírka je rozšiřována nákupy i dary s neustálým důrazem na dokumentaci života lidu v oblasti jihovýchodní Hané.

 

Správce sbírky:

PhDr. Petr Hlavačka

hlavacka@muzeum-km.cz

+420 734 396 187

 Fotogalerie