Název loga

Podsbírka archeologická je nejrozsáhlejší sbírkou v Muzeu Kroměřížska, která obsahuje archeologické artefakty datované od středního paleolitu až po novověk. Geograficky pocházejí předměty z katastru města Kroměříž, z kroměřížského regionu (okresu) i mimo něj a ze zahraničí (Slovensko, Rakousko, Egypt, Norsko aj.). Jádro sbírky tvoří soukromá sbírka Jindřicha Slováka z konce 19. století a počátku 20. století, dále sbírky J. Spáčila, S. Hlobila a dalších badatelů. Na daný základ navazuje materiál získaný dary, nedestruktivním průzkumem lokalit, drobnějšími archeologickými akcemi a záchrannými výzkumy. Sbírka obsahuje celé artefakty nebo jejich zlomky zhotovené z keramiky, kamene, kovu, skla a skelné hmoty, kosti a parohu a z organických materiálů. Ve sbírce se také nachází antropologický, archeozoologický, paleobotanický a malakozoologický materiál. Rozsáhlejší celek v rámci podsbírky tvoří nálezy z významné pravěké lokality Hradisko u Kroměříže a ze středověkého hradu Cimburk u Koryčan.

 

Správce sbírky:

Mgr. Lenka Pěluchová

peluchova@muzeum-km.cz

+420 734 396 185

 

 Fotogalerie