Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Stálé expozice:

 

Hospodářský dvůr

Od kvásku ke klásku

V budově s pokladnou a sociálním zázemím mohou návštěvníci shlédnout stálou expozici Od kvásku ke klásku zaměřenou na nelehkou cestu ke chlebu a na náročné činnosti související s výrobou tohoto velmi důležitého pokrmu našich předků.

 

Tvrz

Od kamenné sekerky k železné radlici

Ve vstupním přízemí rymické tvrze najdeme expozici Od kamenné sekerky k železné radlici zaměřenou na nejstarší minulost východohanácké obce Rymice u Holešova. Návštěvník se dozví o osídlení katastru obce a okolí ve světle archeologických nálezů.

 

Obrázky z dějin Rymic

V téže prostoře se nachází expozice zaměřená na dějiny obce, minulost tvrze a zdejších lidí.

 

Brázdou času

Tato stálá expozice umožní návštěvníkovi nahlédnout do dějin venkovského lidu na Hané, do jeho materiální a duchovní kultury.

 

 

 

 

 Fotogalerie