Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Historie ukrytá pod dlažbou města

 

 

Expozice vznikla v roce 2009 v historických sklepních prostorách budovy Muzea Kroměřížska. Tento dům byl dříve zvaný Kapitulní nebo též Vrchnostenský. Nechal jej zbudovat olomoucký biskup a kardinál František z Dietrichsteina v roce 1609 v pozdně renesančním, tzv. manýristickém slohu na místě středověké stavební parcely. Historické sklepení pochází z pozdně gotické a renesanční stavební fáze domu. Hned ve druhé místnosti expozice se tak ocitnete pod původní obloukovitou kamennou klenbou z lomového pískovce, kam nedolehne ruch civilizace a kde se dozvíte o historii města od mamutů až po novověk.

 

Seznámíte se se zajímavými archeologickými a historickými předměty ze sbírek muzea. Uvidíte zde například mamutí pozůstatky, kamenné nástroje, depot bronzových předmětů, nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo, doklady drobného užitého umění, jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také mučicí nástroje a doklady útrpného práva a v neposlední řadě i zbroj. Některé křehké exponáty, jako je sklo a kůže, jsou nahrazeny zdařilými replikami.

 

Více o expozici prozrazují už samotné názvy tematických celků, do nichž je rozčleněna: Stopy vedou do pravěku, Od tržní osady k městu, Řemesla na předměstích, Z měšťanské kuchyně, Město v hradbách, Poklady ukryté pod dlažbou města, Dům a ulice města v minulosti. Důraz je kladen především na výpověď trojrozměrných exponátů umístěných ve vitrínách. Spolu s autentickými doklady historie je využito i moderní techniky. Velké množství textových a obrazových informací si můžete nalistovat na dotykových obrazovkách formou nabídkových audiovizuálních programů. Můžete se vydat například na historickou procházku ulicemi města. Pomocí této virtuální procházky se dozvíte vše o jeho stavebním vývoji, památkových objektech a kulturních dějinách. 

 

Základní schéma expozice oživují i modelové rekonstrukce. Kromě modelu města je zde k vidění také středověká hrnčířská pec s dílnou hrnčíře, černá kuchyně měšťanského domu, středověká odpadní jímka a skutečný, více než tři století starý dřevěný vodovod objevený pod dlažbou jedné z kroměřížských ulic. Mezi „poklady" nalezenými pod městskou dlažbou se nacházejí také doklady středověké gramotnosti a drobného užitého umění, středověké, renesanční a barokní dekorativní kamnové kachle, ale také skutečné mincovní poklady a tezaury šperků a jiných cenností, které ukryli obyvatelé města v dobách nebezpečí. Nově si můžete prohlédnout repliku páru mužských barokních kožených bot ze 17.–18. století, vyrobenou bez použití moderních materiálů a techniky.

 

Projekt expozice Historie ukrytá pod dlažbou města byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem v rámci Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji.

 

Rozhovor s archeoložkou Lenkou Pěluchovou pro MF Dnes nejen o expozici si můžete přečíst zde.

 

 

Expozice se nachází: 

hlavní budova, historické sklepení

 

Popisky a texty:

tištěné: pouze česky

interaktivní obrazovky: česky a anglicky

audiopanel: česky

 

K expozici bylo vydáno: 

skládačka česky

skládačka anglicky (nedostupná)

Helena Chybová, Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města, Kroměříž 2009. 

 

Otevření:

1. října 2009, reinstalována v roce 2021

 

Autorka:

Helena Chybová

 

Odborná spolupráce: 

Markéta Mercová, Petr Pálka

 

 Fotogalerie