Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

 

 

Víte, čím bylo osvětleno centrum Kroměříže, když se ve městě konal v roce 1848 ústavodárný říšský sněm? Jak vypadala slavobrána, která v Kroměříži vítala císaře Františka Josefa I., jeho ženu Alžbětu (známou jako Sissi) a ruského cara Alexandra III.? Kdo z občanů Kroměříže se účastnil vylodění v Normandii a nosil tzv. battle dress? Víte, jak tato uniforma vypadala?

 

Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavých informací ukrývá expozice nazvaná Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Jejím ústředním motivem je hledání identity malého města na pozadí velkých dějinných událostí. Snaží se tak alespoň ve zkratce zachytit stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže a jejího obyvatelstva v období mezi lety 1848–1948.

 

Chronologicky sestavený příběh doplňují sbírkové předměty s vysokou vypovídací hodnotou. Mezi ně patří i odpovědi na výše uvedené otázky. Tak například centrum Kroměříže při konání ústavodárného říšského sněmu osvětlovalo dvacet lamp na řepkový olej, dochovala se jen jediná z nich, kterou si právě v této expozici můžete prohlédnout. Stejně tak na vás čeká battle dress a další osobní předměty kroměřížského občana Josefa Brauchbara, příslušníka 11. čs. pěšího praporu působícího v rámci britských jednotek u Tobruku, účastníka vylodění v Normandii. K vzácným předmětům patří také vzorek válečné mouky z roku 1916 nebo jediný dochovaný kus plechu z věže kroměřížského arcibiskupského zámku, kterou zničil požár 4. května 1945.

 

Můžete obdivovat i rozměrné stylizované modely dnes již zaniklých kroměřížských památek. Nechybí mezi nimi ve své době unikátní řetězový most, kterým v roce 1826 nechal arcibiskup Rudolf Jan překlenout rameno řeky Moravy, či monumentální slavnostní brána postavená v roce 1885 místním stavitelem Ladislavem Mesenským při příležitosti setkání rakouského císaře Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem III. v Kroměříži. Velkým lákadlem expozice je také model židovské synagogy zbudované podle plánů architekta Jakoba Gartnera v roce 1910, kterou v roce 1942 po opakovaných odstřelech vyhodila do vzduchu německá posádka, nebo model hlavního silničního mostu podminovaného německou armádou 3. května 1945 dvanácti kusy leteckých bomb a vyhozeného do vzduchu o den později. Menší modely ve vitrínách představují vybrané slohově výrazné kroměřížské stavby.

 

Historií města vás provedou dobové filmy a fotografie i hrané dokumenty promítané přímo na prvky v interiéru. V modelu kroměřížské zámecké věže je umístěna poslechová část. V ní si můžete vybrat z nabídky audio ukázek, které zaznamenávají klíčové události města pohledem známých spisovatelů. Připraveny jsou i nahrávky nejstaršího kroměřížského pěveckého spolku Moravan. V expozici jsou rozmístěny interaktivní obrazovky, v nichž naleznete řadu unikátních fotografií, krátké filmy a doprovodné texty doplňující a rozšiřující jednotlivá témata. 

 

Poutavý prvek v interiéru vytvářejí figuríny v detailně zpracovaném dobovém oděvu. Přivítá vás tak člen arcibiskupské gardy, důstojník kroměřížského spolku ostrostřelců, dvojice Hanáků v bohatém lidovém kroji, císař František Josef I. a jeho manželka Alžběta Bavorská, ruský car Alexandr III. a carevna Marie Fjodorovna nebo český politik a historik, poslanec říšského sněmu ve Vídni a v Kroměříži v roce 1848/1849 František Palacký.

 

 

 

Expozice se nachází: 

hlavní budova, 2. patro

 

Popisky a texty:

tištěné: česky, anglicky

interaktivní obrazovky: česky

audiopanel: česky

 

K expozici bylo vydáno:

skládačka česky

 

Otevření: 

červenec 2020

 

Autorka:

Markéta Mercová

 

 

K expozici nabízíme edukační program Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

 

 Fotogalerie