Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Švabinského kruh přátel výtvarného umění

Švabinského kruh přátel výtvarného umění je spolek, jehož cílem je poznávat a popularizovat dílo Maxe Švabinského, jeho žáků, ale i předchůdců, hledat uspokojení v chápání výtvarného umění jako celku i jeho jednotlivých oblastí a směrů.

 

Kruh od svého založení v roce 1923 pravidelně pořádá cykly přednášek o výtvarném umění a památkové péči, vzpomínkové večery k výročí významných regionálních osobností, setkání s umělci, připravuje výstavy a vernisáže. Pro své členy vydává umělecké prémie – grafické listy, publikace a další.

 

Švabinského kruh přátel výtvarného umění dlouhodobě spolupracuje s Městem Kroměříž, Muzeem Kroměřížska, Klubem UNESCO Kroměříž, Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním archivem v Kroměříži, Knihovnou Kroměřížska, základními a středními školami, ale i s řadou dalších kulturních a společenských institucí a spolků.

 

Členem Švabinského kruhu přátel výtvarného umění v Kroměříži se může stát každý zájemce o výtvarné umění a dílo Maxe Švabinského. Roční členský příspěvek je 100 Kč, členové starší 80 let příspěvek neplatí.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Markéta Mercová, Ph.D.

 telefon: +420 604 884 686

 e-mail: MercovaMarketa@seznam.cz

 

Korespondenční adresa:

Švabinského kruh přátel výtvarného umění v Kroměříži, z. s.

 Velké náměstí 38

 767 01 Kroměříž

 

Výbor Švabinského kruhu přátel výtvarného umění:

Předsedkyně: Mgr. Markéta Mercová, Ph.D.

Místopředsedkyně: JUDr. Ludmila Dynková

Jednatelka: Věra Richterová

Pokladní: Bedřiška Mariánková

Dozorčí rada: Jiří Chrástecký, Svatava Mášová, MUDr. Pavel Rataj

Členové výboru: Mgr. Jitka Dvořáková, Mgr. Daniela Hebnarová, Ing. Blanka Šimůnková

 Fotogalerie