Název loga

Chropyňský zámek mění provozovatele

 TISKOVÁ ZPRÁVA | 25. 4. 2022

 

V novém režimu a s novým provozovatelem bude letos fungovat zámek v Chropyni. Arcibiskupství olomoucké, jemuž budova patří, se na změnách v provozu dohodnulo s Muzeem Kroměřížska, které je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a zpřístupnění zámku dosud zajišťovalo, a Městem Chropyně, jež se ho nově ujímá.

 

Změnu si vyžádalo rozhodnutí Rady Zlínského kraje, která muzeu uložila učinit potřebné kroky k ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené s Arcibiskupstvím olomouckým a Městem Chropyně.

V květnu tohoto roku otevíráme nový areál hospodářského dvora v Muzeu v přírodě Rymice, kde už nyní zaměstnanci muzea intenzivně pracují. Musíme tak personál i finanční prostředky přednostně směrovat do našich objektů,“ vysvětlila důvody ukončení výpůjčky ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková.

 

Na situaci následně zareagovalo vedení města, jehož zastupitelstvo odsouhlasilo, že památku uzavřít nenechá. „Chápeme, že kraj i muzeum nestály před jednoduchým rozhodnutím, a chápeme i velkou finanční, personální a provozní zátěž. Ale přeci jen, zámek je naše rodinné stříbro a my nemůžeme jen tak stát a nečinně přihlížet,“ shrnula starostka Věra Sigmundová. Zastupitelé podle ní schválili převod částky 400 tisíc Kč příspěvkové organizaci Služby občanům Chropyně, která bude pro letošek provoz zámku zajišťovat. „Zahájení sezóny bude vzhledem k nutnosti provést inventarizaci a převod stávajícího majetku posunuto, pokusíme se ale zámek otevřít co nejdříve,“ dodává.

 

Na krátkodobé řešení pro tento rok pak chce město navázat a jednat s arcibiskupstvím o dlouhodobé spolupráci. „Určitě se pokusíme, ve spolupráci s odborníky, připravit pro příští sezónu novou expozici. Také se nám otevírá prostor pro další možné kulturní akce. Chceme zámek zatraktivnit nejen pro turisty, ale také pro chropyňské občany. Chuť a nápady k tomu máme,“ ujišťuje starostka Sigmundová. Jak muzeum, tak arcibiskupství počítají se zapůjčením stávajících expozic a muzeum nabídlo pro další fungování i metodickou pomoc.

 

Arcibiskupství olomoucké má jiné poslání než péči o památky, ale svěřeného dědictví si váží a chce, aby sloužilo lidem. Proto rádo svěřuje provoz zámku Městu Chropyně, které má k místní kultuře přirozený vztah. Zámek je spolu s kostelem nejvýznamnější památkou města,“ říká arcibiskup Jan Graubner.

 

Muzeum Kroměřížska na zámku, který je majetkem Arcibiskupství olomouckého, na základě smlouvy o výpůjčce od roku 1993 zajišťovalo provoz i průvodcovskou službu pro návštěvníky a také připravovalo tematické výstavy v rozlehlých sálech v přízemí, kde se nachází i nevelký památník skladatele a hudebního teoretika Emila Axmana. V prvním patře je pak umístěn Rytířský a Ječmínkův sál, v přilehlých místnostech jsou nastíněny dějiny Chropyně počínaje pravěkem, dějiny místního zemědělství, rybníkářství a lidové kultury. Ve druhém patře je pak umístěn památník slavného chropyňského rodáka, malíře, sochaře a grafika Emila Filly.

 

Kontakty:

  • Ředitelka Muzea Kroměřížska: Martina Miláčková, milackova@muzeum-km.cz, 603 429 127
  • Mluvčí Arcibiskupství olomouckého: Jiří Gračka, gracka.jiri@ado.cz, 739 344 181

 Přiložené soubory
Fotogalerie