Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Programy pro školy zaměřujeme na témata stálých expozic a pravidelně doplňujeme o programy ke krátkodobým výstavám muzea. Vytváříme je s cílem poskytnout pedagogům možnost rozšíření a doplnění výuky. Při jejich tvorbě vycházíme také z rámcových a školních vzdělávacích programů. Programy v sobě propojují možnosti tvořit, objevovat, získávat nové poznatky. Podporují interaktivitu a umožňují předávat informace zážitkovou formou.

 

Pořádáme také jednorázové akce pro veřejnost – výtvarné dílny, workshopy, tematické přednášky a akce pro rodiny. 

 

Během letních prázdnin pořádáme příměstské tábory pro děti od 7 do 12 let. 

 

Informace k edukačním programům:

 

Objednávky

Na všechny edukační programy je nutné se objednat přes rezervační systém, informovat se můžete také na tel. 731 215 678 nebo na edukace@muzeum-km.cz. V případě, že musíte objednávku zrušit, učiňte tak, prosíme, co nejdříve. Pokud by nastala změna z naší strany, budeme vás taktéž co nejdříve informovat na Vámi uvedený kontakt v objednávce. V odpoledních hodinách se není možné přihlašovat přes rezervační systém, ale na tel. 731 215 678.

 

Počet dětí ve skupině

Pro edukační programy doporučujeme skupinu max. 25 dětí. V případě většího počtu dětí lze skupinu rozdělit a edukační program spojit s prohlídkou muzea.

 

Pedagogický doprovod

Po celou dobu návštěvy muzea zodpovídá za bezpečnost a kázeň dětí pedagogický doprovod. Jeho přítomnost po celou dobu programu je nezbytná.

 

Vstupné

Cena všech edukačních programů je 50 Kč na osobu, pedagogický doprovod zdarma. Vstupné se vždy hradí v hotovosti na recepci muzea před začátkem programu. Po předchozí domluvě je možná i jiná varianta platby (faktura, úhrada z projektů a šablon). Zvýhodněné roční permanentky pro školy slouží pouze jako vstupenka na výstavy a do expozic, nikoliv na edukační programy.

 

 

 

29.8.2023

Nabídka edukačních programů pro školní rok 2023/2024

1.9.2022

Nabídka edukačních programů pro školní rok 2022/2023