Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

 

STÁLÉ EXPOZICE

  základní snížené rodinné školy
Historie ukrytá pod dlažbou města 50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč
Strážci času
40 Kč 30 Kč 95 Kč 30 Kč
Památník Maxe Švabinského
50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč
Poklady staré půdy 50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč
vstup do celého muzea* 200 Kč 120 Kč 460 Kč 90 Kč

 

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

  základní snížené rodinné školy
Malá galerie 50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč
Galerie v podloubí 50 Kč 30 Kč 115 Kč 30 Kč

 

  • pět stálých expozic + dvě krátkodobé výstavy

 

ROČNÍ VSTUPENKA PRO OBČANY MĚSTA KROMĚŘÍŽE

základní 350 Kč
snížená 200 Kč
rodinná 750 Kč

 

Občané města Kroměříže a jeho místních částí si mohou zakoupit roční vstupenku do muzea, která zahrnuje návštěvy expozic, výstav, komentovaných prohlídek a jednu návštěvu Muzea v přírodě Rymice. Vstupenka má platnost jeden rok od data zakoupení.

 

 

MUZEUM V PŘÍRODĚ RYMICE

  základní snížené rodinné školy
Velký okruh (Hejnice + náves) 80 Kč 60 Kč 190 Kč 30 Kč
Malý okruh (Hejnice ) 60 Kč 40 Kč 140 Kč 30 Kč

 

 

ZÁMEK CHROPYNĚ

  základní snížené rodinné školy
prohlídka zámku 80 Kč 60 Kč 190 Kč 30 Kč

 

 

VĚTRNÝ MLÝN VELKÉ TĚŠANY

  základní snížené rodinné
prohlídka mlýna 40 Kč 30 Kč 95 Kč

 

 

 

Aktuální informace pro návštěvníky:

  • návštěvnická kapacita jednotlivých výstavních prostor a objektů je regulována recepčními a průvodci tak, aby bylo možné dodržovat rozestupy 1,5 m
  • návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy 1,5 m s výjimkou osob ze stejné domácnosti nebo dětí, žáků či studentů jedné školy
  • je zakázán vstup a návštěva prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19
  • po celou dobu návštěvy muzea a objektů musí mít návštěvník zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP2 či nanorouškou
  • při návštěvě muzea využijte dezinfekci rukou
  • pro vstup do muzea a objektů (skupinové prohlídky do 20 osob) není potřeba prokazovat se negativním testem na COVID-19

 

Při skupinové prohlídce nad 20 osob musí každý návštěvník (s výjimkou dětí do 12 let a žáků nebo studentů jedné školy) na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č. j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN:

 

  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVIDEM-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • doložit aplikaci očkování proti COVIDU-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní

 

U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

 

 

Snížené vstupné:

děti 6–15 let 

studenti do 26 let s platnou ISIC kartou

držitelé mezinárodních učitelských průkazů ITIC

senioři 65+

osoby 55+ s platným Senior pasem

 

Volný vstup:

děti do 6 let (týká se pouze dětí v doprovodu rodičů, nikoli MŠ)

ZTP, ZTP/P

členové ICOM, AMG, Rady galerií ČR, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Českého svazu muzeí v přírodě (platí pouze v Muzeu v přírodě Rymice), Polského svazu muzeí v přírodě (platí pouze v Muzeu v přírodě Rymice)

držitelé turistické karty Olomouc region Card (neplatí v Zámku Chropyně)

pracovníci sdělovacích prostředků po předložení novinářského průkazu

pedagogický doprovod 

 

Rodinné vstupné:

2 dospělí + max. 4 děti, na každé další dítě se vztahuje snížené vstupné

 

Školní skupina:

skupinu tvoří minimálně 10 žáků/studentů mateřských, základních, středních, vyšších odborných škol, učilišť a vysokých škol v doprovodu jedné nebo více dospělých osob (pedagogický doprovod zdarma)