Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

  základní snížené rodinné školy

Okruh I. (Hejnice)

Chalupnická stavení a větrný mlýn

100 Kč 70 Kč 235 Kč 40 Kč

Okruh II. (tvrz + náves)

Panské sídlo a venkovská řemesla

100 Kč 70 Kč 235 Kč 40 Kč

Okruh I. + Okruh II.

Chalupnická stavení a větrný mlýn

Panské sídlo a venkovská řemesla

160 Kč 110 Kč 375 Kč 60 Kč

Fotografování v interiérech muzea

20 Kč      

 

 

Snížené vstupné:

děti 6–15 let 

studenti do 26 let s platnou ISIC kartou

držitelé mezinárodních učitelských průkazů ITIC

senioři 65+

osoby 55+ s platným Senior pasem

 

Volný vstup:

děti do 6 let (týká se pouze dětí v doprovodu rodičů, nikoli MŠ)

ZTP, ZTP/P

členové ICOM, AMG, Rady galerií ČR, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Českého svazu muzeí v přírodě, Polského svazu muzeí v přírodě

držitelé turistické karty Olomouc region Card

pracovníci sdělovacích prostředků po předložení novinářského průkazu

pedagogický doprovod 

 

Rodinné vstupné:

2 dospělí + max. 4 děti, na každé další dítě se vztahuje snížené vstupné

 

Školní skupina:

skupinu tvoří minimálně 10 žáků/studentů mateřských, základních, středních, vyšších odborných škol, učilišť a vysokých škol v doprovodu jedné nebo více dospělých osob (pedagogický doprovod zdarma)