Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí