Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

1. 3.–2. 6. 2024, Galerie v podloubí

 

Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

 

Doprovodný program: 

 

Komentovaná prohlídka výstavy Barevné světy Tomáše Vosolsobě

čtvrtek 16. 5. 2024, 16.30 h, Galerie v podloubí

 

 

Autorka Veronika Krülle Kotoučová zve na výstavu Barevné světy Tomáše Vosolsobě



Fotogalerie