Název loga

 

Malebný Zámek Chropyně je spojen s legendárním hanáckým králem Ječmínkem, který spí v Ječmínkově sále v noze stále prostřeného stolu. Můžete navštívit historické sály, především Rytířský s velkou sbírkou chladných i palných zbraní. Připomínáme si tu také život a dílo chropyňského rodáka Emila Filly (1882–1953).

 

Zámek leží v sousedství Chropyňského rybníka, který je národní přírodní památkou.

 

Dnešní zámek stojí v místech středověké rovinné tvrze vodního typu, která ovšem nebyla vhodná k obývání již ke konci 16. století. Počátkem století následujícího se díky Františku kardinálovi z Dietrichštejna stává chropyňský statek majetkem olomouckého biskupství. Tehdy byla po roce 1615 postavena patrová manýristická stavba s kaplí a věží, s využitím původní tvrze. Nynější podoba zámku pochází z let 1701–1703, kdy budovu přestavěl podle starších plánů Giovanniho Pietra Tencally biskup Karel Lotrinský. V 50. letech 19. století dostaly svou nynější podobu oba hlavní historické sály zámku. V Rytířském sále byly provedeny romantizující úpravy, sál dostal kazetový strop a erby Fürstenbergů a spřízněných rodů. Zde byly a jsou vystaveny zbraně z třicetileté a následných tureckých válek, které sem byly převezeny z Mírova. I v Ječmínkově sále, původně hostinské jídelně s majolikovými kamny z 60. let 17. století, byl instalován kazetový strop a také zde došlo na romantizující úpravy. Koncem 19. století zničil požár cibulovou helmici střechy věže, kterou nahradilo dnešní jehlanové zastřešení. Zchátralý objekt byl v 70. letech památkově rekonstruován. Příležitostné výstavy se konají v rozlehlých sálech v přízemí zámku, kde se nachází i nevelký památník připomínající skladatele a hudebního teoretika Emila Axmana (1887–1949), autora mnoha symfonií, sborů a kantát, který v roce 1946 zkomponoval Znělku městečka Chropyně pro dechové nástroje. 

 

V prvním patře najdeme zmíněné sály Rytířský a Ječmínkův, v přilehlých místnostech jsou nastíněny dějiny Chropyně počínaje pravěkem, dějiny místního zemědělství, rybnikářství, lidové kultury. Ve druhém patře zámku je umístěn Památník slavného chropyňského rodáka, malíře, sochaře a grafika Emila Filly, předního představitele expresionismu a kubismu v českém výtvarném umění. Kromě podrobných bibliografických údajů jsou zde ukázky Fillovy grafické tvorby, např. cyklus deseti původních leptů Herakles z roku 1946. Sousedící místnosti, tzv. Krbový pokoj a Ložnice jsou zařízeny dobovým nábytkem ze sbírek Muzea Kroměřížska.

 

V roce 2016 byla pro návštěvníky Zámku Chropyně rozšířena stálá prohlídková trasa o točité schodiště, kterým mohou vystoupat do prostor tzv. „Vyhlídky“.  Zde je instalována výstava unikátních dobových fotografií, které zachycují nejen dnes již zaniklá romantická zákoutí Chropyně, ale především historii starého chropyňského cukrovaru od roku 1867 až do jeho zrušení v roce 1949 a přestavbu na závod pro zpracování plastů Technoplast Chropyně.

 

Muzeum Kroměřížska pořádá s MěÚ Chropyně od roku 1985 v zámeckém areálu každý druhý rok populární Hanácké slavnosti, akci zaměřenou na uchování a obnovu folklorních tradic regionu. Slavnosti vždy provází i jarmark s ukázkami tradičních řemesel a pouťovými atrakcemi, k vidění je také produkce renomovaných hudebních uskupení, např. Hradišťanu. Hanácké slavnosti se v Chropyni konají každý lichý rok koncem května.